ติดตั้งออโตดอร์รพ.พระนครศรีอยุธยา

ประตูกึ่งอัตโนมัติรพ.พยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ติดตั้งประตูกึ่งอัตโนมัติและประตูอัตโนมัติแบบบานกรอบโรงพยาบาลพระนครศรีอยูธยา