ติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อนกรอบ

บานเลื่อนอันโนมัติแบบเซเว่นเข้าออกด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว