ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมััติสายไหมถุ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติติดตั้งได้กับทุกชนิดบานประตูรองรับน้ำหนักได้ 150 กก. สูงสุด 500 กก.