ซ่อมงานประตูอัตโนมัติชลบุรี

ซ่อมประตูอัตโนมัติยี่ห้ออื่น

อาการเสียของงานนี้คือมดเข้ากล่องควบคุม มอเตอร์ไม่ทำงานหมดแรง สายพานตรึงหย่อน